Hymna TCP‏  
text, hudba, spev pani Silvia Victoria Regia
Vítajte na našej internetovej stránke!

Predstavenstvo

TCP Slovenská republika

manželka prezidenta SR, čestná prezidentka OZ TCP
prezidentka TCP
Natália Bugyi Vicsápiová
viceprezidentka - SR
Dagmar Matejíčková
viceprezidentka - ČR

 
generálna sekretárka
tel. 0948 002 297
manažérka
/konferencie, workschopy/
 
manažérka
/konferencie, workschopy/
manažérka
/medzinárodné vzťahy/
 
členka predstavenstva
členka predstavenstva
 
členka predstavenstva
 
 
Riaditeľky regionálnych TCP

RTCP Banská Bystrica
RTCP Bratislava
RTCP Žilina
RTCP Lučenec
RTCP Prešov

riaditeľka
riaditeľka
riaditeľka
riaditeľka
riaditeľka

Nataša Beňušková
Kamila Strelková
Ing. Silvia Milová
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Ing. Blanka Feč Vargová


TCP Česká republika

Riaditeľky regionálnych TCP

TCP Praha
TCP Brno
TCP Liberecko

riaditeľka
riaditeľka
riaditeľka

Irena Petržílková
Dagmar Jelínková
Eva Tichá


TCP Švajčiarsko