SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Dňa 14.9.2018 nás navždy opustila na naša priateľka – zakladateľka a dlhoročná prezidentka OZ Top centrum podnikateliek

ELVÍRKA CHADIMOVÁ

Pohreb bude v stredu 19. 9. 2018 o 13:00 hod. v krematóriu v Bratislave.

Prosím venujte jej tichú spomienku.